- Salgsbetingelser -

Salgsbetingelser

Privat og Erhverv

Det som står med småt

Privatbruger.

 

Som privatbruger af QR-pets.dk’s sider du skal have Pet-card for brug af dette    ( pet-card ). Alle dine private oplysninger er beskyttet, og vil ikke bliver overdraget 3. person. QR-pets er tilmeldt Datatilsynet nr. 100,232,1245.

Du logger ind via login formularen, her på siden. Når du har udfyldt de forskellige felter. Trykkes blot på ”log på ”

Når dine oplysninger er blevet efterset og godkendt, tilsendes der en login kode. Husk at gemme både dette login og den personlige kode du selv har tastet ind. QR-pets har ingen muligheder for at se dine personlig koder, så derfor husk dem.


Som privatbruger har du adgang til din egen side hvor du kan registrere alle de kæle- og hobbydyr du har. Du kan hvis du vil lade din/dine dyrehandler se dine registreringer.


Du har også adgang til QR-pets forum. Husk når du bruge forummet, skal det foregår i en sober og venlig tone. Ved misbrug og/eller illoyal handling bortfalder dit medlemskab straks. der udbetales ikke godtgørelse for evt. tabt periode


Systemet kræver at din browser og mobil kan gå på sikker adgang SSL/https da QR-pets er godkendt af Datatilsynet. Vores data er adskilt på serveren i henhold til vores godkendelser.

Ingen har adgang til andres data på tværs af brugeradgang.

Fødevarestyrelsen har direkte adgang til statistik og registreringer af dyr og dyrlægers kontrolregistreringer foretaget og registreret i QR-PETS system.Dyrehandler.


For at du som dyrehandler får din egen side, skal du være samarbejdspartner med QR-pets.dk Dette kan gøres ved henvendelse til QR-pets.net via ”kontakt”. 

For at du som bruger af QR-pets.dk’s sider, skal du loge din ind. Alle dine private oplysninger er beskyttet, og vil ikke bliver overdraget 3. person. QR-pets.net er tilmeldt Datatilsynet nr. 100,232,1245.

Du logger ind via login formularen, her på siden. Når du har udfyldt de forskellige felter. Trykkes blot på ”log på ”

Når dine oplysninger er blevet efterset og godkendt, tilsendes der en login kode. Husk at gemme både dette login og den personlige kode, du selv har tastet ind. QR-pets.net har ingen muligheder for at se dine personlig koder, så derfor husk dem.


Som dyrehandler har du adgang til din egen side hvor du kan registrere alle de kæle- og hobbydyr du har.

Du kan hvis dine kunder giver dig tilladelse, se kundens registreringer af kæle- og hobbydyr.

På siden har du adgang til at registrer køb og salg af kæle- og hobbydyr. for fugle err det lovpligtigt at registrer alle handler kontakt derfor din tilknyttede dyrlæge for derre. Fødevarestyrelsen har direkte adgang til disse oplysninger.

Du har også adgang til ”shoppen” hvor alt det materiale som du skal bruge, for at udlevere de lovpligtige pasningsvejledninger findes og bestilles.


Du har også adgang til QR-pets.dk´s forum. Husk når du bruge forummet, skal det foregår i en sober og venlig tone. Ved misbrug og/eller illoyal handling slettes du straks fra forummet.

             

Som dyrehandler har du adgang til brug af diverse billeder, i din markedsføring af dyrehandlen. Dog altid med kilde angivelse.

 

Systemet kræver at din browser og mobil kan gå på sikker adgang SSL/https da QR-pets er godkendt af Datatilsynet. Vores data er adskilt på serveren i henhold til vores godkendelser.

Ingen har adgang til andres data på tværs af brugeradgang.

Fødevarestyrelsen har direkte adgang til statistik og registreringer af dyr og dyrlægers kontrolregistreringer foretaget og registreret i QR-PETS system.


Grossist, importør og eksportør.


For at du som grossist får din egen side, skal du være samarbejdspartner med QR-pets.dk Dette kan gøres ved henvendelse til QR-pets.net via ”kontakt”. 

For at du som bruger af QR-pets.dk’s sider, skal du logge dig ind. Alle dine private oplysninger er beskyttet, og vil ikke bliver overdraget 3. person. QR-pets.net er tilmeldt Datatilsynet nr. 100,232,1245.

Du logger ind via login formularen, her på siden. Når du har udfyldt de forskellige felter. Trykkes blot på ”log på ”

Når dine oplysninger er blevet efterset og godkendt, tilsendes der en login kode. Husk at gemme både dette login og den personlige kode, du selv har tastet ind. QR-pets.net har ingen muligheder for at se dine personlig koder, så derfor husk dem.


Som grossist har du adgang til din egen side hvor du kan registrere alle lagerlister og salgslister.

På siden har du adgang til at registrer køb og salg af kæle- og hobbydyr. Pt. Er det lovpligtigt at registrer alle handler med fugle. Fødevarestyrelsen

Du har også adgang til ”shoppen” hvor alt det materiale som du skal bruge for at udlevere de lovpligtige pasningsvejledninger findes og bestilles.

Du har også adgang til QR-pets.dk forum. Husk når du bruge forummet, skal det foregår i en sober og venlig tone. Ved misbrug og/eller illoyal handling slettes du straks fra forummet.

Som grossist har du adgang til brug af diverse billeder, i din markedsføring af din virksomhed. Dog altid med kilde angivelse.


Systemet kræver at din browser og mobil kan gå på sikker adgang SSL/https da QR-pets er godkendt af Datatilsynet. Vores data er adskilt på serveren i henhold til vores godkendelser.

Ingen har adgang til andres data på tværs af brugeradgang.

Fødevarestyrelsen har direkte adgang til statistik og registreringer af dyr og dyrlægers kontrolregistreringer foretaget og registreret i QR-PETS system.


Få, men vigtige betingelser, for Dyrehandlere og grossister


Betaling senest 14 dage efter underskrift, ellers bortfalder aftalen.

8 dage efter betaling, fremsendes den personlige adgangskode.

Opsigelse af abonnement skal ske med min. 3 mdr.s  varsel.

QR-pets kan dog ved misbrug og/eller illoyal handling, opsige abonnement med øjeblikkelig virkning. Rest abonnement udbetales ikke.

Abonnement skal være indbetalt senest 14 dage før udløb.

Ved manglende betaling, lukkes abonnementets side. Alt anciennitet bortfalder 3 mdr. efter ophør af abonnement.

Inden genåbning, skal restgæld og genåbningsgebyr på 1000 kr. / eller nyt medlemskab betales.

Straks efter ophør af medlemskab, skal alt QR-pets.dk materialer fjernes og sendes retur.

-Hvis ikke materialet er i QR-pets.dk´s varetægt senest 10 hverdage efter ophør, vil der udsendes regning på manglende materiale og eller beskadiget materiale.

-Ved ophør af samarbejdsaftale, udbetales evt. rest abonnement ikke.

Materiale udleveret af QR-pets.net må ikke deles med andre, værende:

-Salgskort / Specielkort. / Tillægskort.

-Vejledningskort / Kundekort.

-QR-koder genereret af QR-pets.dk

-Tekst og billeder.

-Andre effekter udleveret af QR-pets.dk

-Hvis materiale udleveret af QR-pets.net eller dele af www.qr-pets.net misbruges eller videregives, vil der straks stilles retslige krav om erstatning.

-Herudover vil der udskrives regning til den forretning/person som har modtaget/videregivet informationer/materiale.

QR-pets.net opdatere løbende systemet.

Ny oprettede salgskort, ombytningskort, og bestilte tillægskort og ekstra salgskort tilsendes i slutningen af måned, dog kun inden for den valgte pakkeløsning.

QR-pets.net kan ikke drages til ansvar for skader, dødsfald og/eller sygdom hos dyr og/eller planter.

QR-pets kan ikke drages til ansvar for evt. manglende udlevering af div. pasningsvejledninger.

Det er den enkle forretning egen forpligtelse at holde eget system opdateret.QR-pets.net, håber at du, som samarbejdspartner vil hjælpe med følgende:


-Hvis fejl og mangler registres på www.qr-pets.net eller i materiale

-Hvis du besidder dyr/planter, som endnu ikke findes på www.qr-pets.dk

Ved at sende en mail med ovenstående til info@qr-pets.dk eller brug vores kontaktside